Lægernes Cannabis Ordning - Deltager i Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis
Behandling

● Kvalme i relation til kræftbehandling samt langvarige (>3 mdr) smerter relateret til kræftsygdom.

● Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver.

LCO er en del af Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis – FAQ

Læs mere her
Forløb

Man skal opfylde tre kriterier for at få lægeordineret Medicinsk Cannabis hos LCO.

Læs mere om behandlingsforløbet her.

Læs mere her
Book en lægeaftale

Book en aftale hos os i dag.

Vi befinder os tæt på Nørreport Station.

Læs mere her

Hvorfor lave LCO

Hvorfor lave en lægeklinik, der ordinerer, monitorerer og justerer behandling med Medicinsk
Cannabis?

Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis er skabt som følge af folkelig interesse for at afprøve behandling med Medicinsk Cannabis på sikker, lovlig og kontrolleret måde.

Formålet med Forsøgsordningen er at etablere nogle forsvarlige rammer for brugen af Medicinsk Cannabis i sundhedsvæsenet. Udfordringen for Forsøgsordningen er interessekonflikten imellem politikerne, der tilstræber at imødekomme borgernes ønsker, og lægerne, der har relevant faglig kritik, da effekter og bivirkninger af behandling med Medicinsk Cannabis er dårligt belyst og mange gange fundet uvirksom. Ikke desto mindre er der også kendskab til studier, der dokumenterer en gavnlig effekt.

Lægernes Cannabis Ordning (LCO) er skabt, så en del af de patienter, der ifølge Lægemiddelstyrelsens anbefalinger kunne have gavn af Medicinsk Cannabis, kan blive behandlet inden for Forsøgsordningens rammer og anbefalinger og med fokus på både sikkerhed og den vigtige erfaringsopsamling undervejs. Det vil sige, at LCO læner sig stringent op ad de retningslinjer Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen har foreskrevet, og at behandlingen med Medicinsk Cannabis er systematisk og kun tilbydes nøje udvalgte patient-kategorier. Hovedelementerne er grundig opfølgning, langsom behandlingsopstart og fortløbende behandlingsjustering.

For på et senere tidspunkt at kunne evaluere på behandlingen med Medicinsk Cannabis, kræves en grundig indsamling af information om effekter og bivirkninger ved selve behandlingen. LCO bruger forhåndsafprøvede, elektroniske spørgeskemaer, der skal udfyldes inden hver konsultation og receptfornyelse. Alle data vil efter Forsøgsordningens afslutning blive offentliggjort i fuldt anonymiseret form.

LCO forholder sig neutralt til spørgsmålet om, hvorvidt Medicinsk Cannabis er gavnligt eller ej. Det essentielle for nuværende er, at få det bedste ud af Forsøgsordningen indenfor de anbefalede rammer, til mulig gavn for både de nuværende og fremtidige patienter, hvor anden medicin ikke er tilstrækkelig, er uvirksom eller giver for mange bivirkninger.

Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis er ikke skabt udelukkende med formålet at udføre videnskabelige undersøgelser. I så fald ville den bedste metode til at undersøge effekten af Medicinsk Cannabis være at sammenligne med uvirksomt stof (placebo) og standard behandling. I et sådant forsøg afgøres det ved lodtrækning om en forsøgsdeltager modtager den nye, ikke-gennemafprøvede medicinske behandling (altså Medicinsk Cannabis), placebo eller standard behandling, og lodtrækningen og behandlingen holdes skjult for patienten og behandleren indtil forsøget er afsluttet.

Forsøgsordningen er også trådt i kraft for at imødekomme ønsket fra patienter med få eller ingen andre behandlingsmuligheder, så de kan afprøve Medicinsk Cannabis på lovlig vis, med ordentligt og korrekt fremstillede produkter og under overvågning af behandlingens effekter uden at være skjult for patienten og behandleren, uden lodtrækning og uden risiko for at havne i en placebo-gruppe. Dette fjerner ikke muligheden for, at vi som læger kan lære meget af at indsamle viden. LCO ønsker at være en facilitator for Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis med løbende, forsigtigt justeret behandling i samspil med en simpel, saglig og objektiv erfaringsopsamling.

css.php