Konsultation via tlf / computer

Mulighed for konsultation via computer eller telefon.

 

Book konsultation her

Forløb

Ring og få en gratis vurdering af din situation på telefon: 61 31 93 14

Eller læs mere om behandlingsforløbet her.

Læs mere her

Book en lægeaftale i Klinikken

Book en fysisk konsultation hos en af vores læger.

Vi befinder os tæt på Nørreport Station.

Book aftale

 

Hvorfor lave LCO

Hvorfor lave en lægeklinik, der ordinerer, monitorerer og justerer behandling med Medicinsk
Cannabis?

Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis er skabt som følge af folkelig interesse for at afprøve behandling med Medicinsk Cannabis på sikker, lovlig og kontrolleret måde.

Formålet med Forsøgsordningen er at etablere nogle forsvarlige rammer for brugen af Medicinsk Cannabis i sundhedsvæsenet. Udfordringen for Forsøgsordningen er interessekonflikten imellem politikerne, der tilstræber at imødekomme borgernes ønsker, og lægerne, der har relevant faglig kritik, da effekter og bivirkninger af behandling med Medicinsk Cannabis er dårligt belyst og mange gange fundet uvirksom. Ikke desto mindre er der også kendskab til studier, der dokumenterer en gavnlig effekt.

Lægernes Cannabis Ordning (LCO) er skabt, så en del af de patienter, der ifølge Lægemiddelstyrelsens anbefalinger kunne have gavn af Medicinsk Cannabis, kan blive behandlet inden for Forsøgsordningens rammer og anbefalinger og med fokus på både sikkerhed og den vigtige erfaringsopsamling undervejs. Det vil sige, at LCO læner sig stringent op ad de retningslinjer Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen har foreskrevet, og at behandlingen med Medicinsk Cannabis er systematisk og kun tilbydes nøje udvalgte patient-kategorier. Hovedelementerne er grundig opfølgning, langsom behandlingsopstart og fortløbende behandlingsjustering.

For på et senere tidspunkt at kunne evaluere på behandlingen med Medicinsk Cannabis, kræves en grundig indsamling af information om effekter og bivirkninger ved selve behandlingen. LCO bruger forhåndsafprøvede, elektroniske spørgeskemaer, der skal udfyldes inden hver konsultation og receptfornyelse. Alle data vil efter Forsøgsordningens afslutning blive offentliggjort i fuldt anonymiseret form.

LCO forholder sig neutralt til spørgsmålet om, hvorvidt Medicinsk Cannabis er gavnligt eller ej. Det essentielle for nuværende er, at få det bedste ud af Forsøgsordningen indenfor de anbefalede rammer, til mulig gavn for både de nuværende og fremtidige patienter, hvor anden medicin ikke er tilstrækkelig, er uvirksom eller giver for mange bivirkninger.

Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis er ikke skabt udelukkende med formålet at udføre videnskabelige undersøgelser. I så fald ville den bedste metode til at undersøge effekten af Medicinsk Cannabis være at sammenligne med uvirksomt stof (placebo) og standard behandling. I et sådant forsøg afgøres det ved lodtrækning om en forsøgsdeltager modtager den nye, ikke-gennemafprøvede medicinske behandling (altså Medicinsk Cannabis), placebo eller standard behandling, og lodtrækningen og behandlingen holdes skjult for patienten og behandleren indtil forsøget er afsluttet.

Forsøgsordningen er også trådt i kraft for at imødekomme ønsket fra patienter med få eller ingen andre behandlingsmuligheder, så de kan afprøve Medicinsk Cannabis på lovlig vis, med ordentligt og korrekt fremstillede produkter og under overvågning af behandlingens effekter uden at være skjult for patienten og behandleren, uden lodtrækning og uden risiko for at havne i en placebo-gruppe. Dette fjerner ikke muligheden for, at vi som læger kan lære meget af at indsamle viden. LCO ønsker at være en facilitator for Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis med løbende, forsigtigt justeret behandling i samspil med en simpel, saglig og objektiv erfaringsopsamling.