Hvad er formålet med Forsøgsordning for Medicinsk Cannabis?

Formålet med Forsøgsordningen er at etablere en forsvarlig ramme for brug af Medicinsk Cannabis i
sundhedsvæsenet, så patienter med bestemte behandlingsindikationer kan behandles
med Medicinsk Cannabis ordineret af en læge. Herved kan nogle af de patienter,
der selvmedicinerer med ulovlige produkter, få et lovligt alternativ, ligesom
anvendelsen kan ske i mere sikre rammer. Det er vigtigt at relevante, godkendte
konventionelle lægemidler bør være afprøvet, før behandling med Medicinsk Cannabis
forsøges.

Lægen skal lade patienten indgå aktivt i beslutningen om at iværksætte behandling med Medicinsk Cannabis,
dog vil det altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af patienten
beslutter, hvornår Medicinsk Cannabis skal anvendes i behandlingen.

Efter forsøgsperioden foretages en evaluering af ordningen med henblik på politisk
stillingtagen til en eventuelt permanent ordning med Medicinsk Cannabis.

Erfaringerne fra den videnskabelige erfaringsopsamling på udvalgte områder skal indgå i den samlede
evaluering af ordningen.
Kilde: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/forsoegsordningen-med-medicinsk-cannabis/

Må man tage Medicinsk Cannabis mens man ammer?

Nej, Medicinsk Cannabis må ikke anvendes under amning, idet cannabinoider (f.eks. Medicinsk Cannabis)
udskilles i betydeligt omfang i modermælken og effekter samt bivirkninger på spædbørn ikke er
videnskabeligt undersøgt.
Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvordan anmeldes en bivirkning til Medicinsk Cannabis?

Medicinsk Cannabis har skærpet indberetningspligt og skal derfor indberettes til
Lægemiddelstyrelsen (LMS). Hvis du oplever bivirkninger til behandlingen med Medicinsk
Cannabis så kontakt LCO. Hvis du deltager i Forsøgsordningen så registrer det samtidigt i dit
spørgeskema.
Kilde:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/bivirkninger-og-sikkerhed-ved-medicinsk-cannabis/meld-en-
bivirkning-ved-cannabisslutprodukter/

Må man køre bil når man tager Medicinsk Cannabis?

Ved påbegyndelse eller dosis-ændring af Medicinsk
Cannabis, er det altid en lægefaglig vurdering om der skal gives
kørselspause/kørselsforbud for at undgå trafikulykker.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler
aktuelt, at patienter der behandles med Medicinsk Cannabis får lægeligt
kørselsforbud under hele behandlingsperioden.

Hvis man ikke er i stand til at føre et
køretøj på betryggende vis pga. påvirkning af Medicinsk Cannabis, er det
strafbart i lighed med spritkørsel.

Kilde:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/spoergsmaal-og-svar-om-medicinsk-cannabis/

Er der bivirkninger til Medicinsk Cannabis?

Der foreligger aktuelt ikke systematiske undersøgelser af arten og hyppigheden af bivirkninger til Medicinsk Cannabis,
hvilket også er én af de primære årsager til Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis.

Data fra behandling med Medicinsk Cannabis fra Canada og Holland viser følgende potentielle bivirkninger:

Ved kortvarig behandling: Træthed og svimmelhed.

Ved fortsat behandling: Psykiske bivirkninger som eufori, depression, dissociative forstyrrelser
og forvirring er beskrevet hos 1-10%. Mere udtalte psykiske bivirkninger som hallucinationer,
sanseforstyrrelser, paranoia, vrangforestillinger og selvmordstanker ses sjældent (hos 0,1-1%). Neurologiske
symptomer som amnesi, balanceforstyrrelser, risiko for faldepisoder, nedsat opmærksomhed,
dysartri, smagsforstyrrelser, apati, nedsat hukommelse og udtalt søvnighed.

Langtids bivirkninger: Der er sparsom viden om sikkerheden ved langvarig behandling med
Medicinsk Cannabis, men en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne kan ikke
udelukkes.

Bivirkningsprofiler for velafprøvet medicin indeholdende Medicinsk Cannabis kan ses her: Sativex,
Bediol, Bedrocan.

Kilde: www.pro.medicin.dk

Må børn/unge under 18 år få Medicinsk Cannabis?

Da der mangler viden om langtidseffekter af Medicinsk Cannabis, bør det ikke anvendes til patienter under 18 år.

Hvad er CBD?

Cannabidiol: (CBD) er én af de ca. 113 cannabinoider som planteslægten Cannabis indeholder.
De mest almindelige arter af Cannabisplanten er Sativa, Indica og Ruderalis,
som især indeholder CBD. Det er et fedtopløseligt molekyle som plantens topskud
producerer og som kan udvindes og udnyttes i f.eks. piller, tabletter eller
olier. Molekylet påvirker menneskets (og andre dyrs) endocannabinoide system og
virker generelt set ved at nedsætte både mængden og intensiteten af mange af de
signaler kroppens celler sender til hinanden.

CBD menes ikke at have psykoaktive euforiserende virkninger, i modsætning til f.eks. THC.

Kilde: www.pro.medicin.dk

Anses Medicinsk Cannabis for doping?

Alle cannabinoider er på World Anti-Doping Agency’s dopingliste for 2018, pkt. S 8. Cannabidiol (CBD) er som det eneste cannabinoid undtaget. Kilde: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

Hvor længe gælder Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis?

Lægernes Cannabis Ordning (LCO) åbner medio september 2018 og vil være åben i hele den resterende del af den 4-årige periode,
hvor Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis er gældende – dvs. indtil d. 31. december 2021.

1. Maj 2022 vil LCO offentliggøre alle relevante, indsamlede data i fuldt anonymiseret form. LCO’s ordning fortsætter
som udgangspunkt så længe Forsøgsordningen fortsætter. I overensstemmelse med den politiske revurdering af Forsøgsordningen, vil LCO også tage stilling til
om klinikken skal fortsætte.

Hvem står bag Forsøgsordning for Medicinsk Cannabis?

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik d. 8. november 2016, i tilknytning til satspuljeaftalen, aftale om at etablere en forsøgsordning med Medicinsk Cannabis. Der blev afsat 22mio. kr. til ordningen, som startede d. 1. januar 2018. Forsøgsordningen blev etableret ved lov i oktober 2017.

Hvad er World Health Organizations (WHO) anbefalinger omkring Medicinsk Cannabis?

WHO oplyser at Medicinsk Cannabis (THC) kan forringe kognitiv udvikling og psykomotorisk kontrol.
En WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) oplyste i november 2017 at Medicinsk Cannabis (CBD) i 100% ren form ikke virker til være afhængigheds-skabende eller skadeligt.
Aktuelt anbefaler WHO ikke CBD som medicinsk behandling, idet der mangler yderligere forskning på området.
I sommeren 2018 har WHO ECDD planlagt en ny gennemgang af evidensen på området om Medicinsk Cannabis.
Kilde: www.who.int/features/qa/cannabidiol/en/

Må man indtage Medicinsk Cannabis under graviditet?

Nej, Medicinsk Cannabis må ikke anvendes under graviditet. Der er ingen studier, der giver et meningsfyldt risiko-estimat. Der kan være risici, der ikke er ønskværdige under graviditet, især lav fødselsvægt og intra-uterin væksthæmning. Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvor hurtigt virker Medicinsk Cannabis?

Ved indtagelse af Medicinsk Cannabis som orale dråber (Medicinsk Cannabis), opnås virkning efter ca. 30-90 minutter. Maksimal effekt opnås normalt efter 2-3 timer. Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvornår og hvor ofte skal jeg indtage Medicinsk Cannabis?

Ved første lægekonsultation i klinikken, lægger vi en individuel behandlingsplan for, hvornår og hvor ofte Medicinsk Cannabis skal indtages for at få den bedste effekt, samt færrest bivirkninger.

Andre klinikker behandler adskillige flere indikationer/sygdomme med Medicinsk Cannabis – hvorfor?

Lægemiddelstyrelsen (LMS) har læst og vurderet de relevante videnskabelige undersøgelser, der på verdensplan er lavet for at undersøge effekten af Medicinsk Cannabis.
Det er på nuværende tidspunkt LMS’ vurdering (og dermed også LCO’s holdning), at de eneste relevante indikationer for Medicinsk Cannabis er:

– Kvalme i relation til kræftbehandling samt langvarige (>3 mdr.) smerter relateret til kræftsygdom
– Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver
– Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
– Smertefulde spasmer på grund af rygmarvskade

Lægernes Cannabis Ordning (LCO) ønsker at være en seriøs og fagligt ansvarlig klinik, hvorfor vi kun tilbyder Medicinsk Cannabis til patienter, der tilhører én af de ovennævnte kategorier. Såfremt LMS udvider deres anbefalinger, vil LCO selvfølgelig også gøre det.
Inden man opstarter en eventuel behandling med Medicinsk Cannabis vil vi i fællesskab sikre os, at man tilhører den målgruppe af patienter, hvor der er størst sandsynlighed for effekt.
Kilde: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/forsoegsordningen-med-medicinsk-cannabis/

Hvordan skal jeg indtage Medicinsk Cannabis?

Medicinsk Cannabis kan indtages på forskellige måder. Man kan indtage dråber af olien, tabletter, piller, bruge stikpiller, inhalator/vaporizer, mundspray, drikke det som te samt ryge/inhalere det.
For bedst muligt at kontrollere den korrekte dosis og dermed effekt anbefaler vi i LCO at Medicinsk Cannabis indtages som orale dråber, der optages dels i mundslimhinden, dels gennem mave-tarm-kanalen. Således kan vi bedst sørge for, at den optimale dosis indtages på det mest hensigtsmæssige tidspunkt.
Tidspunkt og indtagelses-måde vil også altid blive gennemgået ved første lægesamtale.

Er der kontraindikationer mod at tage Medicinsk Cannabis?

Ja, således kan og bør man ikke indtage Medicinsk Cannabis såfremt man:

  • ønsker at blive gravid.
  • er gravid.
  • er fertil kvinde og ikke bruger prævention.
  • ammer.
  • er under 18 år.
  • har allergi overfor indholdsstofferne.
  • har eller har haft alvorlige psykiske lidelser: erkendt eller mistanke om psykotisk sygdom hos patienten eller i dennes nære familie, svære personlighedsforstyrrelser, svære depressioner, selvmordsforsøg.
  • har svært nedsat lever- eller nyre-funktion.
  • dagligt fører motorkøretøj betinget af erhvervsaktivitet.

Der tilrådes desuden forsigtighed inden opstart af Medicinsk Cannabis såfremt man har:
– Hjertesygdom: Herunder ukontrollerede hjerterytmeforstyrrelser og/eller ukontrolleret, svær hypertension
– Sindslidelse: Angst (behandlingskrævende eller mistanke om forværring i pågående anxiolytisk tilstand). Depression (behandlingskrævende eller mistanke om forværring i pågående depressiv tilstand)
– Misbrug: Samtidig behandling med sovemedicin, sedativa eller anden medicin med psykoaktiv virkning. Alkoholoverforbrug. Generel risiko for misbrug
– Immunterapi pga. muligt nedsat respons af behandlingen
– Svært fald-truet
– Bruger af erhvervskørekort
Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvor længe er Medicinsk Cannabis i kroppen?

THC er i kroppen i flere dage, selvom virkningen er ophørt. Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvor længe skal jeg tage Medicinsk Cannabis?

Behandlingslængden aftaler vi ved første lægekonsultation. Typisk medgives en recept på Medicinsk Cannabis efter konsultationen, der rækker i ca. 4-5 uger. Herefter vil vi i fællesskab gennemgå de opnåede virkninger og bivirkninger og derefter lægge den videre, individuelle behandlingsplan.

Hvor længe virker Medicinsk Cannabis?

Tiden til indsættende effekt afhænger af hvordan produktet indtages. Hos LCO anbefaler vi, at Medicinsk Cannabis indtages som orale dråber af olie. Herved nås maksimal effekt normalt efter 2-3 timer. Virkningen aftager normalt efter 4-8 timer. Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvordan optages Medicinsk Cannabis i kroppen?

Medicinsk Cannabis optages over slimhinder, f.eks. i mundhulen eller mave- og tarmkanalen. Optagelsen er næsten fuldstændigt, idet det har en høj fedtopløselighed.
Når Medicinsk Cannabis optages i mave- og tamkanalen transporteres det via blodbanen gennem leveren, hvor en andel omdannes (kaldet first-pass metabolisme), således at kun en mindre del af en oral opløsning når rundt i resten af kroppen. Vi tager højde for dette i doseringsmængden og formen, og anbefaler at man holder dråberne i munden lidt tid inden de synkes. Derved reduceres first-pass metabolismen. Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvad hvis man ønsker at stoppe med Medicinsk Cannabis igen?

Der kan være mange gode årsager til at ønske at ophøre behandlingen med Medicinsk Cannabis. Man kan godt stoppe fra dag til dag, hvis man har taget Medicinsk Cannabis i en kortere periode, men hvis man har taget det igennem længere tid, er der risiko for forskellige abstinens-symptomer (”withdrawal”), hvilket potentielt kan være skadeligt.
Vi anbefaler derfor altid at du kontakter os hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Medicinsk Cannabis igen.
Hvis man oplever abstinens-symptomer i forbindelse med ophør, anbefaler vi desuden at man kontakter 1813.

Hvilke sygdomme kan behandles med Medicinsk Cannabis i Forsøgsordningen?

Lægemiddelstyrelsen (LMS) har læst og vurderet de relevante videnskabelige undersøgelser, der på verdensplan er lavet for at undersøge effekten af Medicinsk Cannabis.
Det er på nuværende tidspunkt LMS’ vurdering (og dermed også LCO’s holdning), at de eneste relevante indikationer for Medicinsk Cannabis er:

– Kvalme i relation til kræftbehandling samt langvarige (>3 mdr.) smerter relateret til kræftsygdom
– Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver
– Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
– Smertefulde spasmer på grund af rygmarvskade

Lægernes Cannabis Ordning (LCO) ønsker at være en seriøs og fagligt ansvarlig klinik, hvorfor vi kun tilbyder Medicinsk Cannabis til patienter, der tilhører én af de ovennævnte kategorier. Såfremt LMS udvider deres anbefalinger, vil LCO selvfølgelig også gøre det.
Inden man opstarter en eventuel behandling med Medicinsk Cannabis vil vi i fællesskab sikre os, at man tilhører den målgruppe af patienter, hvor der er størst sandsynlighed for effekt.
Kilde: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/forsoegsordningen-med-medicinsk-cannabis/

Hvordan udskilles Medicinsk Cannabis?

THC og CBD omdannes i leveren og udskilles både via nyrerne i urinen og via afføringen. Studier peger på at CBD elimineres lidt langsommere end THC. Kilde: www.pro.medicin.dk

Hvad er THC

THC står for TetraHydroCannabinol og er det mest psykoaktive stof i cannabis-planten, og også dét sto, der menes at være ansvarlig for store dele af de medicinske effekter. THC er fedtopløseligt og binder sig derfor i høj grad til fedtvæv og organer med høj blodgennemstrømning, herunder hjernen og centralnervesystemet. THC skal doseres i små mængder i starten af behandlingen med Medicinsk Cannabis – hvis overhovedet – og justeres til mindst mulige dosis under behandlingen for at undgå bivirkninger og afhængighed.