Adm. direktør William Holst

Arbejder i forsikringsbranchen. Gift, 3 børn.
Min årsag til at opstarte Lægernes Cannabis Ordning: ”Jeg er stor tilhænger af konstant udvikling på det medicinske område, og derfor yderst begejstret for at man fra politisk hold har valgt at lave forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Jeg vil gerne bidrage til at få belyst området, og monitorere de patienter der indgår i ordningen så der kan komme mere håndgribelige resultater og evidens for om det er rette middel til at komme kroniske smerter og bivirkninger ved kemo til livs.
Jeg håber gennem LCO at kunne gøre Medicinsk Cannabis tilgængelig til dén patientgruppe, der forhåbentlig kan få glæde af behandlingen – og rent faktisk få mulighed for at prøve det af uden at skulle være i tvivl om at få den rette rådgivning, behandling og opfølgning.

Min kone er læge og hun insisterende på, at jeg allierede mig med forsknings-kyndige og forsknings-interesserede læger, inden jeg kastede mig ud i projektet, hvor jeg mener at vi har samlet et stærkt og dedikeret team af dygtige læger – med rette specialer – der har samme tro på ordningen og vision for udvikling og forskning på det medicinske felt.
Skrækeksemplet må være Thalidomid-sagen, som desværre var et eksempel på et lægemiddel der blev frigivet og benyttet inden skadelige bivirkninger var afklaret ordentligt.
Glæder mig til at byde jer velkommen hos LCO”

Læge Claus Christiansen

Arbejder som narkoselæge. Gift, 2 børn.
Min årsag til at arbejde i Lægernes Cannabis Ordning: ”Smerter har længe haft min store interesse, og især akutte smerter og nerveblokader har jeg beskæftiget mig indgående med i de sidste 3 år – både som kliniker og som forsker. I modsætning til de akutte smerter, som vi læger er godt på vej til at minimere, er der fortsat langt for de kroniske smertepatienter. Medicinsk Cannabis virker til at hjælpe mange, men langtids- og sideeffekter mangler at blive ordentligt beskrevet. LCO bidrager til, at de patienter, som Forsøgsordningen er tiltænkt, kan få Medicinsk Cannabis under ordnede forhold, og at den sparsomme viden på området kan blive større. Dét vil jeg meget gerne være en del af.”

Læge Dan Høgdall

Arbejder på kræftafdeling. Forlovet, 2 børn.
Min årsag til at arbejde i Lægernes Cannabis Ordning: ”Jeg er meget nysgerrig af natur og særligt interesseret i forskning. De seneste år har flere og flere patienter forespurgt omkring brug af Medicinsk Cannabis. Som læge vil du gerne kunne give patienterne et velinformeret beslutningsgrundlag. Desværre mangler vi det med hensyn til Medicinsk Cannabis. Derfor mener jeg vi bør søge et bedre grundlag for, hvornår Medicinsk Cannabis med fordel kan anvendes, så det bliver til størst gavn for patienterne.

Jeg håber at LCO kan bidrage til, at læger indenfor især kræft- og smertebehandling får en større faglig viden om Medicinsk Cannabis.”

Læge Jakob Johansen

Arbejder på kræftafdeling. Gift, 2 børn.
Min årsag til at arbejde i Lægernes Cannabis Ordning: ”I mit arbejde som kræftlæge har jeg hørt adskillige historier om THC og CBD’s virkninger og bivirkninger. Nogle gode, andre mindre gode. Jeg frygter, at der kan opstå et politisk og folkeligt pres på at få tilføjet Medicinsk Cannabis til ”lægemiddel”-kategorien, og dermed gjort tilgængeligt for diverse patient-grupper i mere eller mindre kontrolleret grad inden det er blevet undersøgt ordentligt.

Ved at behandle og undersøge patienter i LCO håber jeg, at LCO kan blive en saglig debattør i den kommende debat om Medicinsk Cannabis når Forsøgsordningen udløber i 2020. Jeg er enig med PLO i, at der mangler videnskabelig evidens på området og håber på gennem LCO og Forsøgsordningen at kunne blive reelt klogere på de mulige virkninger og bivirkninger til Medicinsk Cannabis.
Jeg håber at LCO kan bidrage til, at vi i løbet af 4-5 år kan hæve den nuværende, danske evidens på området fra dén anekdote-evidens nuværende aktører pt. bidrager med, til mere reel videnskabelig evidens.”

Læge Mogens Karsbøl Boisen

Læge på kræftafdeling. Gift, 3 børn.

Min årsag til at arbejde i Lægernes Cannabis Ordning: ”Med en ph.d.-afhandling inden for kræftforskning og i kraft af mit daglige arbejde på kræftafdelingen fylder kræftbehandling, kræftforskning og kræftpatienter meget i min hverdag. Ved at arbejde for LCO forventer jeg, at jeg kan bidrage til evidensen på området ”Medicinsk Cannabis til patienter med kræft” og dermed også være med til at sikre, at de fremadrettede politiske beslutninger på området kan understøttes af så saglige og korrekte data som muligt. Derudover vil arbejdet i LCO skabe mulighed for lovlig afprøvning af behandling med Medicinsk Cannabis til en gruppe kræftpatienter som ikke har haft tilstrækkeligt gavn af vores andre behandlinger. Medicinsk Cannabis bør ikke være underlagt en mildere kontrol end andre lægemidler, såfremt man ønsker at ændre dens klassifikation fra et illegalt rusmiddel til et anerkendt lægemiddel.

Jeg håber, at LCO kan bidrage til, at Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis resulterer i et nuanceret og retvisende billede af de potentielle effekter og bivirkninger der er til behandling med Medicinsk Cannabis, især hos patienter med kræft.”

 

Læge Mikkel Madsen

Arbejder som narkoselæge. Forlovet, 1 barn.
Min årsag til at arbejde i Lægernes Cannabis Ordning: ”Jeg er lægefaglig konsulent hos DrugRebels (link), og har stor erfaring med diverse rusmidler, heriblandt cannabis. Alkohol, hash, amfetamin og heroin kan være meget skadelige, men mange af de potente stoffer bruges også som anerkendte og gennemtestede lægemidler (f.eks. Sativex, Ritalin, Morfin) i andre doser og typer end rusmidlerne. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at Medicinsk Cannabis er indiceret til lindring af nogle type smerter (link). I mit daglige virke på hospitalet, beskæftiger jeg mig med smertebehandling og smerteforskning. Jeg er også særligt optaget af den store individuelle variation, der er i smerteoplevelsen og dermed også kravet til en tilstrækkelig smertebehandling. Vi fejler som læger, når vi kommer patienter i bestemte kasser. Vi devaluerer lægekunsten og glemmer essensen.

Jeg håber at LCO kan bidrage til, at højne vores evidensgrundlag ift. de (potentielt) gode virkninger af Medicinsk Cannabis og afklare de (mulige) skadelige bivirkninger. Sådan kan vi bidrage med et nuanceret billede til den politiske stillingtagen omkring Medicinsk Cannabis og vi kan være retningsgivende i fremtidige behandlings-strategier og -udvikling.
Systematisk og struktureret forskning er rygraden i vores behandlingsorgan. Individuel og grundig behandling er hjertet.”