Priser - Lægernes Cannabis Ordning

LCO’s priser

 

Lægernes Cannabis Ordning (LCO) er en privat lægeklinik, der modtager patienter på baggrund af egenbetaling.

Det er muligt at få tilskud, hvis man som patient har en privat sundhedsforsikring eller er medlem af Sygeforsikring Danmark.

Der er to udgifter forbundet med at opstarte lovlig Medicinsk Cannabis hos LCO

  • Egenbetaling for lægekonsultationen
  • Egenbetaling for Medicinsk Cannabis på apoteket

Den receptpligtige Medicinske Cannabis som LCO aktuelt udskriver koster ca. 2.750 kr. for 40 ml CBD/THC, hvilket rækker til lidt mere end 1 måneds behandling, hvorefter man skal have en ny recept.

 

Der er indgået en politisk aftale om, at der fra 1. januar 2019 skal være tilskud til Forsøgsordningens cannabisprodukter. Det er politisk vedtaget, at patienter med en terminalbevilling skal have 100% i tilskud til køb af cannabisprodukter, der indgår i Forsøgsordningen, og at andre patienter skal have 50% tilskud op til 10.000 kr. i tilskud om året.

Med den førnævnte politisk vedtagne tilskudsordning på 50%, vil den månedlige pris for lovlig, receptpligtig Medicinsk Cannabis således være ca 1.375 kr.

Partierne har aftalt, at tilskuddet skal gives med tilbagevirkende kraft, så man også får tilskud til alle lovlige cannabisprodukter købt i 2018.

Terminalpatienter får tilskuddet udbetalt løbende fra 1. september 2018 og øvrige patienter i 1. kvartal 2019.

 

FØRSTE LÆGEKONSULTATION HOS LCO: 995 KR

Første konsultation varer 45-60 min og koster 995 kr. og inkluderer lægesamtale omkring Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis, behandlings-opstart, -bivirkninger og -forløb. Denne konsultation indbefatter en opfølgende telefonkonsultation, for at følge hvordan behandlingen skrider frem og evt. justering af behandlingen.

Man kan betale med følgende valgmuligheder:

  • Kontant
  • Med Mobile Pay på: 64526
  • Via konto-overførsel til reg 5033 konto 1724588 efter første lægekonsultation.

Første konsultation inkluderer en recept på Medicinsk Cannabis, der typisk rækker i 4-5 uger.

TELEFONKONSULTATION 495 KR.

Efter din første konsultation kan du vælge at de efterfølgende konsultationer foregår over telefonen. Præcis som ved en efterfølgende fremmøde konsultation – blot over telefonen.
Her opkræves der udover konsultationen 195 KR. for en receptfornyelse.

EFTERFØLGENDE LÆGEKONSULTATION HOS LCO: 995 KR.

Du kan vælge at booke enkelt konsultationer løbende, der inkluderer en lægesamtale omkring opfølgningen på behandlingen med Medicinsk Cannabis, evt. Behandlingsjustering af Medicinsk Cannabis og receptfornyelse, der typisk rækker 4-5 uger.

MÅNEDLIGE RECEPTFORNYELSER: GRATIS

Receptfornyelse er gratis ved fremmøde til konsultationer. Der opkræves 195 kr. ved telefonkonsultationer.

AFBUD/UDEBLIVELSE

Af hensyn til dine medpatienter, bedes du melde afbud senest kl. 12 dagen forud for din tid.
Der pålægges et gebyr på 700 kr. for udeblivelse uden rettidigt afbud.
Gentagne udeblivelser kan medføre ophør af behandlingen i LCO.

TILSKUD FRA SYGEFORSIKRINGEN DANMARK

Sygeforsikringen Danmark giver generelt følgende medicintilskud:
http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318104

 

 

css.php