Lægernes Cannabis Ordning Privatlivspolitik og den Generelle Forordning om Databeskyttelse
(General Data Protection Regulation – GDPR)

I forbindelse med undersøgelse og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Lægernes Cannabis Ordning (LCO) en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan LCO behandler, bruger og evt. videreformidler dine oplysninger.

 

Cookies

Hvad er cookies?

Denne hjemmeside fungerer, ligesom de fleste andre hjemmesider, bedst, hvis du tillader brug af cookies. Cookies kan indeholde persondata, men kan også blot indeholde rent teknisk information. Når du besøger vores hjemmeside sætter vi med dit samtykke cookies på din computer.

En cookie er en lille tekstfil som sendes fra web-serveren til webbrowseren (eksempelvis Chrome eller Internet Explorer). Denne cookie gør det muligt for hjemmesiden eller serveren at indsamle specifik, men begrænset information fra webbrowseren om den besøgende, dig.

Hvordan bruger vi cookies?

Vi bruger cookies til at hjælpe os med at huske dig, når du besøger hjemmesiden igen og til at huske, hvilke sider, og hvilke særlige indstillinger, som du måske har valgt undervejs – vi kan bruge de oplysninger til at personliggøre det indhold, der bliver vist dig eller at undgå, at eksempelvis en pop-up bliver vist to gange.

Vi registrerer fx hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, og informationer om din computer. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, udarbejde statistik over den nærmere brug af hjemmesiden, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting, til dig. Vores retsgrundlag for denne behandling er dit samtykke til cookies og vores legitime interesse i markedsføring.

Vi gør brug af forskellige typer cookies på dette site. Der er førstepart cookies, som vi sætter, og så er er der tredjepartscookies, som vi tillader en tredjepart sætter via din brug af vores hjemmeside. De varierer fra langsigtede cookies (for at huske dig og dine præferencer) til kortsigtede eller sessionsbaserede cookies, som udløber, når du lukker dit vindue i browseren.

Der bliver indsamlet cookies til brug i følgende tjenester:
Google analytics
Facebook
Google ads
Wordpress sikkerhed og optimering

Vi kan også bruge en række værktøjer fra sociale medier – både tredjeparts og specialbyggede – for at øge brugerinteraktion på vores site (eksempelvis “Like”, “Share” eller “Tweet).

Hvis du allerede benytter disse platforme, vil deres cookies muligvis blive omstillet til vores site og linket til din brugerkonto. I det tilfælde vil data kunne bruges til at tilpasse visse reklamer eller funktioner på det pågældende site baseret på din brug af deres service fra sitet.

Vi kan gøre brug af andre tredjeparts-cookies (indstillet fra andre websites, som eksempelvis Google) til at indsamle og opbevare anonyme statistikker om browsing-mønstre eller hjemmesideadfærd og opbygge en demografisk profil. Den data er indsamlet sammen med andres besøgsdata for at danne en kollektiv analyserapport. Det er vigtigt at bemærke, at denne data ikke er personligt identificerbar og udelukkende bruges til rapportering/statistiske formål.

Hvad, hvis jeg ikke ønsker cookies?
Så har du mulighed for at vælge ned til indsamling af cookies i cookie-kolonnen nederst når du besøger siden.

Du kan også trykke på knappen herunder for at slette cookies som er tilknyttet dig

[cookies_revoke]

 

Typer af oplysninger

I det omfang det er relevant for din behandling, indsamler og behandler LCO følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger, seksuelle forhold samt religiøse forhold.

 

Samtykke

Som led i et behandlingsforløb hos LCO samtykker du til, at dine kliniske data anvendes i et forskningsprojekt, hvor vi søger at belyse langtidseffekter og sideeffekter ved behandling med Medicinsk Cannabis. Du har altid ret til at tilbagekalde samtykket, uden forbehold eller formaning.

Ved tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker det ikke databehandlingen forud for tilbagekaldelsen, herunder videregivelse baseret på samtykket.

 

Formål med behandling af dine oplysninger

Vi indsamler oplysninger for at give dig en faglig relevant behandling, ordinere medicin, udskrive recepter og afregne. Hvis vi videreformidler oplysninger, er det i form af kommunikation til andre sundhedspersoner i behandlingsøjemed eller som henvisning til sådanne.

Data om din symptomudvikling og eventuelle bivirkninger oplyses til Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen jf. gældende lovgivning og Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis.

Ligeledes forventer vi, at dine data vil indgå i fuldt anonymiseret form i videnskabelig formidling i form af artikler udgivet i fagfælle-bedømte (peer review) tidsskrifter.

 

LCO’s forpligtigelser

Vi overholder gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), Databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning. Ovenstående omfatter også dokumentationspligt og juridisk hjemmel for opstart og vedligeholdelse af behandling.

Vi er organisatorisk, fysisk og elektronisk sikret og hindrer uautoriseret adgang til lokaler, depoter, systemer og oplysninger. Herunder også beskyttet mod cyberangreb og beskadigelse af IT-systemer og elektroniske kommunikationssystemer. Mistanke eller viden om sikkerhedsbrud rapporteres til LCO’s bestyrelse samt relevante myndigheder.

Vi håndterer i øvrigt: Forespørgsler og klager, inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, tvister med registrerede tredjeparter, statistiske undersøgelser og forskning.

 

Du giver oplysningerne frivilligt

Du er ikke forpligtet til at dele dine oplysninger, men konsekvensen af ikke at ville dele dine oplysninger kan være, at vi ikke kan tilbyde dig behandling.

 

Indsamling af oplysninger om dig

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger fra andre sundhedspersoner f.eks. via elektroniske journalsystemer. Disse oplysninger behandles i overensstemmelse med ovennævnte privatpolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Kun i det omfang det er nødvendigt for din behandling, eller i det omfang der foreligger en pligt ifølge gældende lovgivning, vil dine personoplysninger blive videregivet til:

Andre sundhedspersoner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Lægemiddelstyrelsen, landets apoteker (recepter).

I særlige tilfælde, hvor du beder om det, og der er en lægefaglig grund til det, kan dine oplysninger videregives til pårørende, arbejdspladser, jobcentre, kommunale forvaltninger, Helbredsnævnet eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelseslovens artikel 6.1.c og 6.1.d, mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelseslovens artikel 9.2.c og 9.2.h. Vi behandler i øvrigt personoplysninger i medfør af autorisationslovens kap. 6, journalføringsbekendtgørelsen, særligt §§5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenestens receptserver efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler, særligt kap. 3.

Kliniske data videregives til kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§195-196 og bekendtgørelsen om indberetninger af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser mv. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Oplysninger videregives kun til pårørende eller forsikringsselskaber med forudgående samtykke fra dig og i så fald jf. databeskyttelseslovens artikel 6.1.a og 9.2.a og i overensstemmelse med reglerne i sundhedslovens §43.

Oplysninger om en afdød patient kan videregives til nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge eller myndigheder efter reglerne i sundhedslovens §45.

 

Databehandlere

De personoplysninger LCO indsamler, opbevares hos IT-virksomheden NOVAX, der har leveret IT-løsninger til sundhedssektoren i mere end 30 år, båder i kommunalt regi og i den primære sektor.

 

Periode for opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe vi behandler dig og i 10 år efter seneste tilførsel til journalen, jf. journalføringsbekendgørelsen. I særtilfælde opbevarer vi dine oplysninger i længere tid, fx ved en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger bliver opbevaret, indtil sagen er afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i personoplysning, berigtiget ukorrekte oplysninger, begrænset oplysninger og udleveret oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne og til at klage til Datatilsynet.

 

Kontakt

Ved spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger kan du kontakte LCO’s bestyrelse via hjemmesiden cannabis-ordning.dk.

 

Lægernes Cannabis Ordning

København, september 2018