Forløb

 

Få en gratis vurdering

Ring og få en gratis vurdering af din situation på Telefon: 61 31 93 14

Telefonen er åben alle hverdage 08-22, og weekend 09-18.

Læs mere om forløbet og kriterierne for at modtage medicinsk cannabis herunder.

 

1. Opfyld kriterierne for at påbegynde behandling med Medicinsk Cannabis hos LCO

Før at man kan booke tid til 1. konsultation hos LCO, skal nedenstående 3 kriterier være opfyldt.

Kriterie 1

LCO deltager i Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis og har derfor valgt kun at behandle patienter med nedenstående sygdomme og/eller symptomer som følge af Forsøgsordningens anbefalinger. De relevante tilstande er:

 • Kvalme i relation til kræftbehandling samt langvarige (>3 mdr) smerter relateret til kræftsygdom
 • Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver

For at modtage behandling med Medicinsk Cannabis hos LCO skal man have én af ovenstående tilstande.

Forsøgsordningen angiver yderligere nedenstående to indikationer til behandling med Medicinsk Cannabis, men eftersom LCO på nuværende tidspunkt ikke har tilknyttet en neurolog, behandler vi aktuelt ikke disse to patientkategorier med Medicinsk Cannabis:

 • Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
 • Smertefulde spasmer på grund af rygmarvskade

Kriterie 2

Selvom man opfylder et af ovennævnte kriterier for at modtage behandling med Medicinsk Cannabis, kan der alligevel være andre forhold eller tilstande, som gør at man ikke kan eller bør få behandling med Medicinsk Cannabis.

 • Alder under 18 år
 • Gravide eller ammende
 • Allergi overfor Medicinsk Cannabis
 • Svært nedsat nyre- og/eller leverfunktion
 • Kvalme og/eller opkastning pga. svær forstoppelse og/eller tarmslyng
 • Pågående eller tidligere alkohol- og/eller stofmisbrug
 • Skizofreni eller andre alvorlige psykotiske tilstande, indlæggelseskrævende depression eller tidligere selvmordsforsøg, samt svær sindssygdom i nær familie
 • Pågående behandling med immunterapi for kræftsygdom, da Medicinsk Cannabis muligvis forringer effekten af immunterapi

Har man blot et enkelt af ovenstående punkter, kan man ikke få behandling med Medicinsk Cannabis hos LCO.

Kriterie 3

 • Godkendte standardbehandlinger skal være afprøvet med enten utilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger

2. Book lægeaftale

Når alle 3 ovenstående kriterier er opfyldt kan man lave en aftale til 1. lægekonsultation via

3. Opstart behandling med Medicinsk Cannabis

Når vi i fællesskab har lagt den første måneds behandlingsplan, kan du hente din receptpligtige, lovlige Medicinske Cannabis på det ønskede apotek.

4. Fortsæt behandling med Medicinsk Cannabis

Når man er opstartet hos LCO i Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis ser forløbet således ud. Man skal inden hvert fremmøde have besvaret sit tilsendte spørgeskema for at LCO bedst muligt kan monitorere effekter og bivirkninger.

Anden lægekonsultation

Foregår ca. 4 uger efter opstart af behandlingen. Du booker konsultationen på telefon 61 31 93 14 eller via vores bookingsystem her.
Se andre kontaktinformationer her.

Den tætte kontrol skyldes, at effekt kontra bivirkninger skal monitoreres tæt i starten, og behandlingen skal kunne justeres for at opnå den bedst mulige effekt med færrest mulige bivirkninger.

Følgende lægekonsultationer

Foregår med ca. 4 ugers intervaller, sådan at vi kan sikre at effekter og bivirkninger bliver registeret som ønsket i Forsøgsordningen, og behandlingen kan løbende justeres.

Ved ovenstående behandlingsforløb vil der efter hver lægekonsultation laves en recept på Medicinsk Cannabis, der dækker behandlingen indtil næste planlagte konsultation.

Hvis du har spørgsmål imellem lægekonsultationerne eller får bivirkninger, kan du altid kontakte klinikken.

Ved akut behov for hjælp skal man altid ringe 1813 eller 112.

5. Ønsker du at ophøre behandling med Medicinsk Cannabis

Man kan til enhver tid ophøre sin behandling med Medicinsk Cannabis hos LCO. Dette gøres således:

Kontakt klinikken og udfyld efterfølgende det afsluttende spørgeskema.

For at modvirke bivirkninger/abstinenser ved ophør af behandling med Medicinsk Cannabis, kan det være nødvendigt med et kort aftrapningsforløb. Dette vurderes individuelt af LCO.